สีธูปไหว้พระ

สีเลขที่  สีธูป
 รูป
กลิ่นธูป
001 น้ำตาลอ่อน กลิ่นดอกแก้ว
กลิ่นไม้กฤษณา
กลิ่นแก่นจันทน์
002 เหลือง   มะลิ
003 ดำ   กำยาน
004 เขียว   กุหลาบ
005 แดง   จันทน์กระพ้อ
006 ขาว   กลิ่นดอกแก้ว
กลิ่นไม้กฤษณา
กลิ่นไม้ ไม่มีน้ำหอม