มาตรฐานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการควบคุมคุณภาพภายในตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานปราศจากของไม่ได้คุณภาพ โดยเรามั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูงตามความต้องการอย่างแน่นอน

เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในตัวคุณภาพของสินค้า เราจึงใส่ใจในทุกๆกระบวน  การผลิตอย่างพิถีพิถัน เริ่มตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน และสูตรการผลิตที่ดีที่สุด เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชื่อเสียงที่สังสมมาแต่รุ่นก่อน เราสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่า ผลิตภัณฑ์ธูปของเรานั้นผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ  มอก. ไม่เพียงเท่านั้น เรายังสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า ธูปหอมนพมาศเป็นบริษัทผลิตธูปรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ภายใต้ มอก.ธูป 2345-2550 

    

ภายใต้ มอก.ธูป 2345-2550 ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้.

  • สีและกลิ่น
  • การใช้งาน
  • ความชื้น
  • ปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษ
  • บรรจุภัณฑ์และฉลาก
  • การตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เรามีทีมควบคุมคุณภาพในการผลิต และเครื่องจักรสำหรับทดสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเรา ผ่านมาตรฐานรับรองคุณภาพ มอก.สำหรับตัวผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบทั้งหมดเช่นกัน